Pelosi ، یک حمله ننگین ، اما دوربین امشب در کار است – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – نیویورک ، 06 ژانویه – امروز “حمله ای شرم آور به دموکراسی ما بود. اما این نمی تواند ما را از مسئولیت تصدیق انتخاب جو بایدن باز دارد” این را رئیس اتاق نانسی پلوسی اظهار داشت ، اظهار داشت که اتاق برای ملاقات در شب برای ادامه گواهینامه بازگشت (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA