NGO ها: 174 معترض طرفدار نیروی دریایی در 20 شهر اروپا – دستگیر شدند

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 23 ژانویه – سازمان غیردولتی Ovd-Info گزارش داد که دست کم 174 نفر در حدود 20 شهر روسیه در اعتراض به دستگیری حریف اصلی روسیه ، الکسی ناوالنی دستگیر شده اند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA