Navalny: امروز به زندان محکوم شد ، در دادگاه همسرش جولیا – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 02 فوریه – همسر الکسی ناوالنی ، جولیا ناوالنایا ، وارد دادگاه مسکو شد ، جایی که امروز انتظار می رود یک حکم صادر شود ، که تصمیم خواهد گرفت که یک مجازات واقعی را جایگزین کند – 3 سال و 6 ماه زندان – حکم تعلیقی حریف در مورد یو روچر.

جلسه دادرسی در ابتدا برای دادگاه منطقه سیمونوف برنامه ریزی شده بود ، اما با توجه به اعتبار زیاد مورد نیاز مطبوعات و منافع عمومی پرونده ، مقامات تصمیم گرفتند از مکان “مناسب تر” استفاده کنند. ناوالنی باید در سالن دادگاه حضور داشته باشد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA