G7: جانسون ، “توافق نامه کلی در مورد گذرنامه واکسیناسیون مورد نیاز است” – اروپا

[ad_1]

(آنس) پاسپورت واکسیناسیون

جانسون در مصاحبه با تلویزیون دولتی کانادا CBC گفت: “توافق نامه ای در مورد مواردی مانند گذرنامه واکسیناسیون ، گواهینامه Covid و موارد دیگر مورد نیاز است.”

نخست وزیر انگلیس که ریاست اجلاس بعدی G7 را در 11 تا 13 ژوئن در کورنوال بر عهده دارد ، افزود: “باید در سطح G7 توافق نامه ای در مورد نحوه کار گذرنامه واکسیناسیون وجود داشته باشد.” وی همچنین تأکید کرد که “واکسیناسیون باید یک رویداد جهانی باشد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که مبارزه با بیماری همه گیر بعدی نیز یک رویداد جهانی است.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA