Covid: WHO ، نسخه انگلیسی ، حداقل در 60 کشور – اروپا گسترده است

[ad_1]

(ANSA) – ژنو ، 20 ژانویه – سازمان بهداشت جهانی گفت: نسخه انگلیسی ویروس کرونا ویروس جدید Covid-19 همچنان در سراسر جهان پخش می شود و هفته گذشته در 60 کشور و سرزمین وجود داشت ، با 10 کشور بیش از 12 ژانویه.

WHO در گزارش اپیدمیولوژی هفتگی خود اعلام کرد ، نوع آفریقای جنوبی ، که مانند انگلیسی بسیار مسری تر از ویروس اصلی SARS-CoV-2 است ، با سرعت کمتری در حال گسترش است و در 23 کشور و سرزمین وجود دارد ، 3 بیشتر از 12 ژانویه. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA