Covid: Gb ، 700 سایت واکسیناسیون فعال است ، به زودی 1000 – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – روم ، 04 ژانویه – گاردین گزارش داد ، وزیر بهداشت انگلیس امروز ، 700 سایت واکسیناسیون علیه Covid در انگلستان افتتاح شده است و انتظار می رود که در پایان این هفته به بیش از 1000 مورد برسد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA