Covid: GB ، مرگ بیش از 82 هزار نفر – اروپا

[ad_1]

تعداد کل مرگهای ناشی از ویروس کرونا در انگلستان از 82000 نفر فراتر رفته است: این همان چیزی است که از تعداد دانشگاه های جان هاپکینز دیده می شود.
به گفته دانشگاه آمریکایی ، از ابتدای شیوع همه گیر ، مرگ و میر ناشی از Covid-19 در کشور تاکنون 82.096 در مقابل 3،127،639 مورد بوده است.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA