Covid: Gb ، سفر غیرقانونی بدون دلیل – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – لندن ، 25 ژانویه – در صورت عدم “توجیهات” خاص مانند نیازهای پزشکی فرضی ، سفر بریتانیا به کشورهای خارجی بر اساس محاصره “غیرقانونی” است. این را مت هانکوک ، وزیر بهداشت دولت بوریس جانسون ، در جلسه توجیهی امروز در مورد وضعیت اضطراری کوید اظهار داشت. در پاسخ به این سothesال که فرضیه ای که دولت توری در نظر دارد افرادی را که به کشور وارد می شوند تحمیل کند ، علاوه بر آزمایش منفی ، قرنطینه ای در هتل مشاهده شد ، سپس هانکوک وقت گرفت. اما وی هشدار داد که “در این مرحله” اقدامات احتیاطی مرزی بسیار مهم هستند “تا از انتقال انواع جدید ویروس از خارج جلوگیری شود. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA