Covid: Gb ، به زودی یک تعهد بافر برای ورود بین المللی – اروپا است

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 08 ژانویه – تمام مسافران بین المللی که به انگلیس و اسکاتلند وارد می شوند ، از جمله شهروندان پادشاهی ، به زودی باید یک آزمایش را علیه Covid بگذرانند و یک نتیجه منفی برای ورود به کشور نشان دهند: وزیر حمل و نقل وجود دارد Grant Shaps اعلام کرد ، بر اساس گزارش های بی بی سی.

آزمایش باید تا 72 ساعت قبل از سوار شدن انجام شود. انتظار می رود این اقدام جدید از اوایل هفته آینده در انگلیس و “به زودی” در اسکاتلند اجرایی شود.

اقدامات مشابهی برای ولز و ایرلند شمالی در حال بررسی است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA