Covid: BioNTech ، 2 میلیارد دوز در سال 2021 – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – پاریس ، 12 ژانویه – شرکت بیوتکنولوژی آلمانی BioNTech ، مرتبط با Pfizer غول پیکر آمریکایی ، تخمین می زند که پس از تصمیم اخیر Ema برای اجازه دادن به “دو میلیارد دوز” از واکسن Covid خود تا پایان سال تولید کند. شش دوز در هر ویال از این محصول به جای پنج بار: این هدف به طور قابل توجهی بالاتر از 1.3 میلیارد دوز قبلی است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA