Covid: قرنطینه در هتل ها برای ورود در GB – اروپا ارزیابی می شود

[ad_1]

(آنسا) – روم – دولت انگلیس در حال بررسی احتمال تشدید قوانین برای مسافران از خارج از کشور ، ایجاد تعهد به رعایت دوره قرنطینه در هتل های تحت کنترل است.
منابع در دفتر بوریس جانسون پیش از جلسه ای که قرار است روز دوشنبه برگزار شود ، به بی بی سی گفتند.
در حال حاضر ، ورود کنندگان از خارج از کشور باید یک نتیجه آزمایش منفی علیه Covid ارائه دهند و یک قرنطینه 10 روزه را رعایت کنند. نخست وزیر جانسون دیروز گفت: “ما ممکن است مجبور شویم برای حفاظت از مرزهای خود فراتر برویم.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA