Covid: سال رکورد مرگ و میر GB در زمان جنگ – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – لندن ، 12 ژانویه – بر اساس توسعه توسط ONS ، معادل انگلیسی Istat ، که در مجموع 697،000 مرگ ثبت شده نشان می دهد ، تقریبا 91،000 بیشتر از سال به طور متوسط ​​برای سال های گذشته: مرگ و میر بیش از حد به عنوان علت یا علت Covid در بیش از 80،000 مورد ردیابی شده است. به طور مطلق ، این بیشترین تعداد مرگ و میر در کشور از سال 1918 است که با جنگ جهانی اول و اپیدمی اسپانیا مشخص شده است ، در حالی که از نظر مرگ و میر بیش از حد این بدترین سال از سال 1945 است ، یعنی از پایان جنگ جهانی دوم. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA