Covid: تخمین زده می شود ، بیش از 100000 GB GB مرده – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – لندن ، 26 ژانویه – بر اساس آخرین برآوردهای اداره ملی آمار (Ons ، معادل انگلیسی Istat) تا 15 ژانویه ، پادشاهی متحده از آستانه 100000 مرگ به علت Covid ، اولین کشور در اروپا عبور می کند. و امروز توسط رسانه ها توسعه یافته است. داده ها شامل تمام مواردی است که ویروس کرونا در گواهی های مرگ ذکر شده است – از ابتدای شیوع همه گیر – به عنوان علت یا علت مرگ.

و در مجموع ، طبق گزارش بی بی سی ، بودجه به 104000 نفر می رسد. از طرف دیگر ، با توجه به شمارش رسمی ، کل برای سایر کشورها ، که فقط کسانی را که پس از آزمایش مثبت فوت کرده اند ، در نظر می گیرد ، در حال حاضر کل 98،500 است . (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA