Covid: ایبیزا تا 30 ژانویه بسته می شود – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – روم – ایبیزا به دلیل کوید بسته شد. از امروز تا 30 ژانویه ، ورود و خروج از جزیره از طریق دریا یا هواپیما ممنوع است ، مگر به دلایل “اساسی”.
این را پیلار کوستا ، سخنگوی دولت بالئاریک ، به نقل از روزنامه دیاریو دو ایبیزا اعلام کرد ، مشخص کرد که گارد مدنی بر رعایت اقدامات در بنادر و فرودگاه ها نظارت خواهد کرد.
تصمیمی که توسط شورای حکمرانی جزایر بالئاریک اتخاذ شده است ، به دلیل افزایش تعداد عفونت ها به میزان 1،970 مورد در هر 100000 نفر بوده است و نتیجه مشابهی است که در 16 ژانویه در Formentera اعمال شده است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA