Covid: اولین مورد نسخه برزیلی در آلمان – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – برلین ، 22 ژانویه – اولین مورد نسخه برزیلی در آلمان ثبت شده است. مقامات محلی آن را اعلام کردند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA