Covid: افزایش موارد در کودکان و نوجوانان در اسرائیل – خاورمیانه

[ad_1]

عفونت در کودکان و نوجوانان در اسرائیل در حال افزایش است. آخرین داده های وزارت بهداشت نشان می دهد که در ژانویه موارد در این دو گروه از جمعیت بیش از 50000 نفر بود که بیشتر از موارد ثبت شده در هر ماه از موج اول و دوم ویروس کرونا بود و ویروس تهویه را در معرض خطر قرار می دهد. مدارس جولی ادلشتین ، وزیر بهداشت ، به نقل از جروزالم پست ، اخیراً گفت: “ما نامه ای از انجمن متخصصان اطفال اسرائیل دریافت کرده ایم” که در آن او از بروز بیماری در میان دانشجویان جوان بسیار نگران است. واقعیتی که ما در موج های قبلی همه گیری مشاهده نکردیم. “به همین دلیل ، در روزهای اخیر دولت اجازه داده است که واکسیناسیون – در جمعیت عمومی – جوانان 16 ساله و بالاتر انجام شود.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA