Covid: اتحادیه اروپا ، دوزهای واکسن بیشتری از آوریل – اروپا دریافت می کند

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 12 ژانویه – “تهیه دوزهای واکسن نسبت به ماه آوریل غنی تر خواهد بود. دوزهای زیادی در سه ماهه دوم وارد می شوند. در سه ماهه اول ، همه آنها نیستند که ما بخواهیم ، اما همانهایی هستند که بر سر آن توافق کردیم. “بنابراین ، مدیر کل بخش بهداشت و ایمنی غذا کمیسیون اروپا ، ساندرا گالینا از ایتالیا ، مسئول مذاکرات با شرکت های دارویی ، در پارلمان اروپا سخنرانی کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA