Covid: اتحادیه اروپا ، ایتالیا در میان کشورهای دارای مناطق قرمز تیره – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 25 ژانویه – ایتالیا در میان کشورهای اتحادیه اروپا است که برخی مناطق “قرمز تیره” می شوند ، رنگ جدید برای مناطق پر خطر کوید در اروپا. این اظهارات توسط کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا ، دیدیه ریندرز ، در انتظار نتایج شبیه سازی نقشه جدید مسری در اتحادیه اروپا ، ایجاد شده توسط مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری (Ecdc) است. وی گفت: “ده تا بیست كشور اتحادیه اروپا” دارای مناطق پرخطر هستند كه در گروه “قرمز تیره” قرار می گیرند: مناطق وسیعی از پرتغال و اسپانیا و برخی مناطق در ایتالیا ، فرانسه ، آلمان و كشورهای اسكاندیناوی را شامل می شوند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA