Costa von der Leyen ، به عنوان رهبر اتحادیه اروپا ، واکسن های بیشتری را با هم تولید می کند – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – بروکسل ، 03 فوریه – “رئیس جمهور فون در لاین و من با سران کشورها و دولتها نامه نوشتیم و بر اهمیت پیوستن نیروها و درگیر کردن صنعت برای افزایش ظرفیت تولید و عرضه در اتحادیه اروپا تأکید کردیم.”

این موضوع با اشاره به تولید واکسن علیه کووید ، توسط آنتونیو کوستا ، نخست وزیر پرتغال در راس ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا در توییتر اعلام شد.

کوستا افزود: “همچنین حمایت از اقدامات مداوم کمیسیون اتحادیه اروپا برای آماده سازی برای سویه های احتمالی ویروس و خطرات آینده برای سلامت عمومی ضروری است.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA