Brexit: تنش ها کاهش می یابد ، کنترل بین Ulster و Gb از سر گرفته می شود – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – لندن ، 05 فوریه – به دنبال تعلیق کنترل پیش بینی شده در توافق نامه های اتحادیه اروپا و انگلیس پس از Brexit در مرزهای داخلی با بقیه انگلستان در بندرهای بلفاست و لارن ، در ایرلند شمالی تنش ها کاهش می یابد. تهدیدهایی که توسط خودیها تقبیح شده و به گروههای فوق اتحادیه نسبت داده می شود. در حقیقت ، وضعیت حداقل در لارن به حالت عادی برگشته است ، جایی که مقامات ، گزارش بی بی سی ، امشب پس از دریافت اطمینان از پلیس محلی ، از سرگیری فعالیت های عادی را اعلام کردند.

برای افزایش دما ، تصمیمی اتخاذ و سپس از بروکسل خارج شد تا فیلترها را بر اساس تخمین موقت مفاد پروتکل ایرلند شمالی در چارچوب موافقت نامه های Brexit ، به تولید فرضی واکسن های Ulster of Covid تولید شده در اروپا تحمیل کند.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA