200 سال پس از مرگ وی – وارلو ناپلئون – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 30 ژانویه – یادبود نبرد واترلو در بلژیک ، به مناسبت صدمین سال مرگ ناپلئون در سنت هلنا ، نمایشگاهی با عنوان “ناپلئون ، از واترلو تا سنت هلنا: تولد یک افسانه”.

این نمایشگاه – از 5 ماه مه ، روز درگذشت ناپلئون ، تا 17 اکتبر – در چهار مضمون ساخته خواهد شد ، اسنادی از نبرد واترلو تا تبعید در سانت النا. یکصد قطعه اصلی در معرض دید عموم قرار گرفته است ، از جمله ، خبرگزاری بلژیک ، تروکوپ و تلسکوپ مشاهده ای متعلق به امپراتور. بلکه نقاشی ، ظروف ، کتاب ، وان او در جزیره Sant Elena و اشیا objects روزمره.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA