یک ساختمان در مادرید منفجر می شود ، احتمالاً نشت گاز – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 20 ژانویه – نشت گاز ممکن است باعث انفجار مهیبی شود که ساختمانی را در مرکز مادرید نیمه ویران کرد. ال موندو آن را می نویسد.

در همین حال ، منطقه ای که خانه سالمندان و مدرسه در آن واقع شده است توسط نیروهای آتش نشانی محاصره شده است که گفته می شود افراد مسن را از خانه کنار ساختمان منفجر شده تخلیه می کنند.

بر اساس تصاویر رسانه های اسپانیایی و رسانه های اجتماعی ، آوار و دود منطقه آسیب دیده را احاطه کرده است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA