کوید: 9.3 میلیون آمریکایی در ایالات متحده – آمریکای شمالی واکسینه شده اند

[ad_1]

(آنسا) – نیویورک ، 12 ژانویه – 9.3 میلیون آمریکایی از 27.7 میلیون دوز توزیع شده علیه کووید واکسینه شده اند. مقامات بهداشتی آمریکا چنین می گویند.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA