کوید: 4000 مرگ در ایالات متحده در 24 ساعت ، یک رکورد – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 07 ژانویه – ایالات متحده رکورد 4000 مرگ را در 24 ساعت ثبت کرد. این توسط داده های دانشگاه جان هاپکینز نشان داده شده است. 265000 مورد جدید عفونت وجود دارد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA