کوید: کاستا بزرگترین چالش پس از جنگ برای اتحادیه اروپا – اروپا است

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 20 ژانویه – “با شیوع بیماری همه گیر Covid-19 ، اروپا بزرگترین چالش خود را از زمان جنگ تجربه می کند. در کمتر از یک سال ، تقریباً نیم میلیون نفر جان خود را از دست داده اند.

اما این بحران همچنین با اطمینان از دسترسی برابر به واکسن ، ارزش افزوده اتحادیه اروپا را نشان می دهد. “آنطور که نخست وزیر پرتغال آنتونیو کوستا قبل از سالن عمومی پارلمان اروپا (ANSA) صحبت کرد.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA