کوید: چین ، چراغ سبز برای واکسن دوم – آسیا

[ad_1]

(آنسا) – پکن ، 06 فوریه – مقامات دارویی چین به واکسن دوم تولید شده توسط Sinovac چراغ سبز “مشروط” می دهند

این امر توسط خود شرکت داروسازی اعلام شد و توضیح داد که این استاندارد پس از یک سری آزمایشات در چین و خارج از کشور ، به عنوان مثال در برزیل و ترکیه ظاهر شد. Sinovac در بیانیه ای گفت ، با این حال ، “کارآیی و ایمنی” واکسن جدید “نیاز به تأیید بیشتر دارد.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA