کوید: چین ، چراغ سبز برای واکسن دوم – آسیا

[ad_1]

سازمان داروهای چینی چراغ سبز “مشروط” را برای واکسن دوم تولید شده توسط Sinovac روشن کرد.
این امر توسط خود شرکت داروسازی اعلام شد و توضیح داد که این استاندارد پس از یک سری آزمایشات در چین و خارج از کشور ، به عنوان مثال در برزیل و ترکیه ظاهر شد. Sinovac در بیانیه ای گفت ، با این حال ، “کارآیی و ایمنی” واکسن جدید “نیاز به تأیید بیشتر دارد.”

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA