کوید: پکن ، 500،000 بازگشت به محاصره – آسیا

[ad_1]

(آنسا) – پکن ، 11 ژانویه – بیش از نیم میلیون نفر به دلیل ترس از شیوع Covid-19 ، در تلاش مقامات برای مدیریت خطرات در پایتخت و با توجه به سال جدید قمری که از 12 فوریه آغاز می شود ، به پکن بازگشته اند. تمام روستاهای روستایی در منطقه شونی ، در حومه شمالی و نزدیک فرودگاه ، حداقل به مدت سه روز مسدود شده اند تا دور جدید آزمایش های جمعی به پایان برسد. ژی ژیانوی ، یک مقام شهرداری ، در معرفی این طرح گفت که 518،000 نفر از مجموع 1.2 میلیون نفر اجازه ندارند روستاها را ترک کنند تا آزمایشات به پایان برسد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA