کوید: پکن ، نتیجه گیری 1.7 میلیون نفر – آسیا

[ad_1]

پس از کشف شش مورد Covid-19 در شهر پکن ، 1.7 میلیون نفر را در منطقه Daxin ، جنوب پایتخت ، جایی که فرودگاه جدید واقع شده است ، حبس کرده است. ، ابراز نگرانی کرد که شرایط اپیدمی دشوار و پیچیده است – سو هجیان ، سخنگوی شهرداری در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت.
ما نمی توانیم برای جلوگیری از موارد واردات و بازگرداندن بازار داخلی آرامش داشته باشیم. “
پکن همچنین مدت محدودیت ها را برای هر کسی که از خارج از کشور وارد می شود ، به 28 روز افزایش داده است ، از جمله 14 روز در قرنطینه متمرکز. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA