کوید: پلیس با 300 نفر به لندن حمله کرد – اروپا

[ad_1]

روم ، 24 ژانویه – پس از حمله پلیس به یورش غیرقانونی در شرق لندن با حضور حدود 300 نفر ، تخلف از اقدامات ضد جمع آوری در پایتخت انگلیس برای مقابله با شیوع پوست ، ده ها جریمه تعیین شد. رسانه های انگلیس گزارش می دهند.

پلیس در ساعات اولیه امروز وارد عمل شد و به یک رویداد غیرقانونی سازمان یافته در محله هاکنی پایان داد ، جایی که 79 نفر متوقف و جریمه شدند ، در مجموع با پرداخت 15600 پوند جریمه.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA