کوید: هیترو 72٪ از مسافران خود را در سال 2020 – اروپا از دست می دهد

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 11 ژانویه – فرودگاه بین المللی هیترو ، مهمترین و شلوغ ترین فرودگاه جهان ، 72.7٪ از مسافران خود را در سال 2020 با 22.1 میلیون نفر تردد از دست داد. انجمن مطبوعات گزارش می دهد ، مدیران این مرکز بر این تأکید دارند. سقوط ، که در ماه دسامبر یک ضربه دیگر متحمل شد و با ظهور “نسخه انگلیسی” covid-19 ، تقاضا 82.9٪ کاهش یافت و به 1.1 میلیون مسافر رسید.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA