کوید: نروژ برای کاهش محدودیت ها – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 18 ژانویه – نروژ پس از اقدامات اضافی اعمال شده در دو هفته پیش ، به اثرات مورد انتظار ، برخی از محدودیت های Covid را کاهش می دهد. به نقل از گاردین ، ​​نخست وزیر ارنا سولبرگ در پارلمان این خبر را اعلام کرد.

وی گفت: ما هنوز كنترل عفونت داریم ، اما این می تواند به سرعت تغییر كند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA