کوید: ملکه الیزابت و شاهزاده فیلیپ واکسینه شده – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 9 ژانویه – ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ علیه Covid-19 واکسینه می شوند. کاخ باکینگهام گزارش می دهد. یک منبع نزدیک به سلطنتی گفت که این واکسن امروز توسط یک پزشک سلطنتی در قلعه ویندزور تزریق شده است. الیزابت دوم 94 ساله است ، پرنس فیلیپ 99 ساله است. (ANSA).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA