کوید: مسکو محدودیت ها را برداشته ، همه چیز مانند گذشته – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 27 ژانویه – سرگئی سوبیانین ، شهردار مسکو دستور داد که آخرین محدودیت های اعمال شده بر پایتخت لغو شود ، و این امر می تواند دریچه زندگی عادی را باز کند. همه مکان ها مانند بارها ، رستوران ها ، کلوپ های شبانه و دیسکوها می توانند از ساعت 11 شب تا 6 صبح به مشتریان برگردند (محدودیت اعمال شده در نوامبر گذشته). متعاقباً ، الزام شرکتها برای کار هوشمندانه برای حداقل 30٪ از کارکنان به “توصیه” تبدیل شد. در حقیقت ، اکنون تنها محدودیت ها در مورد موزه ها ، سینماها و تئاترها است که باید با ظرفیت 50٪ فعالیت کنند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA