کوید: مجارستان Sputnik V ، اولین کشور اتحادیه اروپا – اروپا را تأیید می کند

[ad_1]

(ANSA) – مسکو ، 21 ژانویه – صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه (RDIF ، صندوق دولتی روسیه) اعلام کرد که واکسن Sputnik V توسط موسسه ملی داروخانه و تغذیه مجارستان (OGYÉI) تأیید شده است. بنابراین مجارستان به اولین کشور در اتحادیه اروپا تبدیل شد که اجازه استفاده از Sputnik V. را صادر کرد. واکسن تحت روش مجوز اضطراری تأیید شد. این تأیید براساس نتایج آزمایشات بالینی Sputnik V در روسیه و ارزیابی کلی واکسن توسط متخصصان در مجارستان است. RDIF آن را انجام می دهد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA