کوید: مجارستان واکسن چینی را برای اولین بار در اروپا – اروپا تأیید می کند

[ad_1]

(آنسا) – بوداپست ، 29 ژانویه – مجارستان واکسن چینی را علیه کوید سینوفرم تأیید کرد: بوداپست بدین ترتیب در حال تبدیل شدن به اولین پایتخت اتحادیه اروپا است که چراغ سبز واکسنی را که توسط شرکت داروسازی دولتی این کشور ساخته شده است ، روشن می کند.

هفته گذشته ، مجارستان اولین کشور اتحادیه اروپا بود که واکسن Sputnik V روسیه (ANSA) را تأیید کرد.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA