کوید: مائو ، به تعویق انداختن دوز دوم واکسن – آمریکای شمالی خطرناک است

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 25 ژانویه – فرضیه تأخیر در تزریق دوز دوم واکسن Covid-19 ، که توسط برخی برای افزایش تعداد افراد واکسینه شده در نظر گرفته می شود “نگران کننده است. تا زمان مصرف دوز دوم هیچ اثر کاملی وجود ندارد. تزریق شده و در صورت مجاز بودن کمتر از بازده بهینه ، خطر انتخاب جهش های جدید وجود دارد.

ممکن است این اتفاق نیفتد ، اما خطرناک است. “این را آنتونی فاوسی ، مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا ، در جریان برنامه داووس 2021 (ANSA) اظهار داشت.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA