کوید: فرانسه ، Castex اعلام کرد “یک میلیون واکسینه شده” – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – پاریس ، 23 ژانویه – ژان کاستکس ، نخست وزیر امروز در سفر به استراسبورگ ، جایی که با گروههایی از دانشجویان دیدار کرد ، گفت که یک میلیون فرانسوی واکسینه شده اند.

در ابتدا ، یک میلیون واکسیناسیون هدف فرانسه برای پایان ژانویه بود. فرد واکسینه شده تنها دو نوبت اول را دریافت کرده است. امروز ، مقامات بهداشتی فرانسه – با تاخیر در تحویل واکسن ها – توصیه می کنند که از دوز اول و دوم به جای سه بار ، همانطور که در ابتدا برنامه ریزی شده بود ، به 6 هفته تغییر دهید. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA