کوید: فرانسه ، تولید واکسن مدرن از ماه مارس – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – پاریس ، 03 فوریه – دو شرکت فرانسوی تولید “واکسن Moderna علیه Covid-19 در ماه مارس” و Pfizer / BioNTech “در آوریل” را شروع می کنند: این از رادیو RTL اعلام شد. وزیر صنعت ، اگنس پنیه راناکر.

شب گذشته ، رئیس جمهور امانوئل مکرون اعلام کرد که تولید واکسن در فرانسه “از اواخر فوریه ، اوایل مارس” در پایان جلسه با آزمایشگاه های بزرگ فرانسه و اروپا آغاز می شود. ماکرون تصریح کرده بود که 4 سایت صنعتی در تولید واکسن های ایجاد شده توسط آزمایشگاه های دیگر از جمله 3 مورد فرانسه فعالیت خواهند کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA