کوید: فرانسه ، اوایل شب در ساعت 18:00 – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – پاریس ، 14 ژانویه – مقررات منع رفت و آمد در فرانسه ، که هم اکنون از ساعت 8 شروع می شود ، از شنبه هفته آینده در ساعت 6 بعدازظهر منتقل می شود. “در سرتاسر کشور” حداقل برای 15 روز “.

این را نخست وزیر ژان کاستکس اعلام کرد. تاکنون ، ممنوعیت خروج و حرکت از ساعت 18:00 فقط در 25 بخش ، در شرق و جنوب شرقی ، از مجموع 101 (ANSA) ، اعمال شده است.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA