کوید: رسانه ، اولین محاصره در هنگ کنگ – آسیا

[ad_1]

(آنسا) – هونگ کنگ ، 22 ژانویه – مقامات هنگ کنگ اولین محاصره را به دلیل گسترش اپیدمی کوید -19 اعمال می کنند. این توسط برخی از رسانه های محلی ، از جمله South China Morning Post گزارش شده است که بر اساس آن محدودیت ها از نیمه شب امروز آغاز می شود و تا زمان انجام آزمایش های لازم در مناطق پرجمعیتی که خوشه ها ثبت شده است ، ادامه خواهد داشت.

مقامات این خبر را تأیید نکرده اند.

طبق رسانه های محلی ، شما مجبورید در خانه بمانید.

از ابتدای شیوع همه گیر ، حدود 10 هزار نفر در هنگ کنگ آلوده شده و 170 نفر درگذشته اند که اکنون باید با موج چهارم گسترش مقابله کند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA