کوید: رئیس جمهور ژوهانس به طور زنده در رومانی – اروپا واکسینه می شود

[ad_1]

(ANSAmed) – بوكارست ، 15 ژانویه – كلاوس یوهانس ، رئیس جمهور رومانی ، امروز صبح در یك بیمارستان نظامی در بخارست بر علیه كوید واكسینه می شود و این كار را در ملا public عام انتخاب كرده است ، با پخش مستقیم تلویزیون از كانال اداری ریاست جمهوری ، برای ترغیب همشهریان خود به این كار بدون نوسان یوهانس بلافاصله به مطبوعات گفت: “این یک روش ساده و بدون درد است ، و من می خواهم تأکید کنم که واکسن ایمن و م effectiveثر است ، بنابراین توصیه می کنم همه را واکسینه کنید.” رئیس جمهور واکسن Pfizer-BioNTech را دریافت کرد. امروز ، دومین کمپین ملی واکسیناسیون در رومانی آغاز شد ، که شامل جمعیت در معرض خطر ، یعنی. افراد بالای 65 سال و کارمندان دولت (ANSAmed)

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA