کوید: دولت انگلیس مبلغ 4.6 میلیارد پوند به شرکتهای اروپایی کمک می کند

[ad_1]

(آنسا) – لندن ، 05 ژانویه – دولت آزار و اذیت انگلیس در بوریس جانسون اعلام کرد که کمک های مردمی جدیدی را به مبلغ 4.6 میلیارد پوند اضافی در حمایت از بخش های تجارت ، غذا ، مهمان نوازی و سرگرمی ارائه می دهد ، که امروز تحت محاصره سوم علیه کوید قرار دارد. برای مقابله با شیوع عفونت های ناشی از انواع جدید ویروس. این را ریشی سوناک ، رئیس خزانه داری دولت اعلام کرد. در همین حال ، وزیر مایکل گوو رد نکرد که بازداشت ملی که دیروز توسط جانسون صادر شد ، در صورت لزوم تا مارس ادامه دارد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA