کوید: در پایان 8 شهرداری دیگر در جامعه مادرید – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 29 ژانویه – هشت شهرداری دیگر در جامعه مادرید ، یک منطقه اداری که شامل پایتخت اسپانیا است ، از نیمه شب 1 فوریه با اقدامات بازداشت و محدودیت های سفر مسدود می شود. این اقدام پس از محاسبه میزان ابتلا به عفونتهای کووید 19 از بیش از هزار مورد در هر 100000 نفر انجام شد. ال موندو گزارش می دهد. حداقل تا دو هفته آینده امکان ورود یا خروج از شهرداری های شناسایی شده وجود ندارد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA