کوید: دانمارک ، گذرنامه های سلامتی در جاده – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – رم ، 08 ژانویه – پاسپورت های بهداشتی که واکسیناسیون Covid-19 را تأیید می کنند تا ژانویه در دانمارک معرفی می شوند. این را وزارت بهداشت دانمارک به نقل از گاردین تأیید کرد.

کسانی که واکسینه شده اند می توانند سند را بارگیری و چاپ کنند تا در صورت نیاز به اثبات واکسیناسیون ، آن را نشان دهند.

تصمیمی که در میان بحث در مورد تأثیرات حقوق بشر بر واکسن ها گرفته می شود ، منتقدان معتقدند که کسانی که واکسینه نمی شوند نباید مورد تبعیض قرار گیرند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA