کوید: جانسون ، بیمارستان های در معرض خطر اشباع در GB – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – لندن ، 13 ژانویه – افزایش عفونت های Covid که در انگلستان تغذیه می شود ، به ویژه توسط ویروس به اصطلاح انگلیسی ، اکنون “از نظر تخت های مراقبت های ویژه” یک خطر قابل توجه برای بیمارستان های انگلیس است. بوریس جانسون این را در جلسه استماع پارلمانی در کمیته گفت و افزود که او قادر به “پیش بینی” زمان رسیدن به این اشباع نیست. نخست وزیر سپس ضمن ابراز نگرانی از “گزینه جدید شناسایی شده در برزیل” پس از آفریقای جنوبی ، بر اهمیت مسدود کردن و تسریع در واکسن ها در این مرحله تأکید کرد.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA