کوید: بیش از 50،000 مرگ در آلمان – اروپا

[ad_1]

(ANSA-AFP) – روم ، 22 ژانویه – آلمان نیز از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ، از آستانه 50،000 مرگ و میر عبور کرده است. این را موسسه رابرت کوچ ، نهاد دولتی که با کنترل بیماریهای عفونی سروکار دارد ، در بولتن روزانه خود اعلام کرد. (ANSA-AFP).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA