کوید: ایالات متحده بیش از 35 میلیون دوز واکسن تزریق کرده است – آمریکای شمالی

[ad_1]

(ANSA) – روم ، 05 فوریه – طبق آژانس پیشگیری از بیماری های فدرال ایالات متحده (CDC) حداقل 57،489،675 دوز واکسن توزیع شده و حداقل 35،203،710 دوز در ایالات متحده تاکنون تجویز شده است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA