کوید: اندونزی با موج مخالف است و ابتدا جوانان – آسیا را واکسینه می کند

[ad_1]

(آنس) سپس توسط مقامات دولتی

پروفسور امین سوبندریو ، مشاور ایالتی ، دلیل این انتخاب را برای بی بی سی توضیح داد: “ما کسانی را که می توانند ویروس را گسترش دهند هدف قرار می دهیم.” روشی که به گفته وی ، شانس بیشتری در کشور برای دریافت مصونیت گله خواهد داشت.

کمپین واکسیناسیون امروز آغاز می شود. رئیس جمهور جوکو ویدودو ، 59 ساله ، اولین نفری بود که تزریق دارو انجام داد.

معروف امین ، معاون رئیس جمهور 77 ساله ، به دلیل پیر بودن خیلی سریع واکسن دریافت نمی کند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA