کوید: اندونزی ، واکسن چینی با اسلام – آسیا سازگار است

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 08 ژانویه – ضد واکسن Sinovac Biotech چین در اندونزی استفاده می شود زیرا حلال تلقی می شود زیرا حاوی اجزای سازگار با اسلام نیست. گاردین گزارش می دهد ، این امر توسط شورای علما چند روز پس از شروع برنامه واکسیناسیون ایجاد شده است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی ، Asrorum Nim Sholeh ، از کمیسیون فتوی شورا ، این واکسن را “مقدس و حلال” خواند ، اگرچه هنوز تصویب نهایی توسط آژانس داروهای اندونزی صورت نگرفته است.

اندونزی ، بزرگترین کشور دارای اکثریت مسلمان جهان ، سه میلیون دوز واکسن چینی دریافت کرده است ، اما از این ترس که حاوی مشتقات خوک یا موادی است که از نظر شرعی ممنوع است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA